ČLÁNKY O SAUNOVÁNÍ

Vše o saunování

Sauny známe hlavně jako zařízení, které májí blahodárné účinky na zdraví člověka, především výborný preventivní účinek. Pravidelné saunování posiluje obranné schopnosti lidského organismu a snižuje výskyt různých onemocnění. Dále se sauna využívá jako prostředek k postupnému otužování i jako prostředek ke zvyšování kondice.Odkud sauna

Finská sauna

Finská sauna využíva teplo ze saunových kamen, které se šíří ve vzduchu všemi směry. Teplý vzduch tak obklopuje celé vaše tělo. Prohřátí těla ale není do takové hloubky jako v případě infrasaun. V infrasauně je okolní vzduch ohřátý na nižší teplotu (kolem 50° C), ale infračervené záření prostupuje do větší hloubky.

Odkud sauna pochází a co vlastně znamená?

Sauna je název pocházející z finštiny a označuje typickou lázeň v menší vyhřívané místnosti. která pochází od severských národů.Typický je střídavý pobyt osob v prostředí horkého, relativně suchého vzduchu se střídáním pobytu  ve sněhu nebo jen pod chladnou sprchou.

Doporučení před návštěvou sauny

Saunu může navštěvovat každý zdravý člověk (u nemocných musí vždy rozhodnout lékař). Pro optimální průběh saunování je třeba dodržovat určité zásady: organismus před saunováním by měl být "v pohodě", každý by si měl vyhradit dobu v délce cca 90 minut. Člověk by neměl být hladový, ale ani s plným žaludkem. Před saunováním odložíme veškerý oděv, ve sprše je třeba se pořádně omýt. Před vstupem do prohřívárny je nutné se pečlivě osušit, abychom nezvyšovali vlhkost v prohřívárně.

Optimální teplota v sauně

Pro regenerační účely se doporučuje teplota vzduchu v potírně mezi 80 a 100°C při relativní vlhkosti 5%. Vyšší teplota je pro regenerační účely nevhodná. Tato teplota je měřena nejméně 1 m od tepelného zdroje ve výšce 150 cm nad zemí a nejméně 20 cm od stěny. Nejvyšší teplota je u stropu, kde by neměla přesáhnout 110°C a nejnižší na podlaze ? okolo 40°C.

Doporučená doba pobytu v sauně

Je však nutné poznamenat, že saunování je individuální požitek, a proto jej musí každý jednotlivec vyzkoušet a najít ten nejvhodnější způsob. Individuální je především doba pobytu v potírně. Délka pobytu je značně rozdílná, většinou se hovoří o délce okolo 10ti minut. Je potřeba zdůraznit, že při saunování dětí dochází k přehřátí velmi rychle a tedy i délka pobytu v potírně musí být úměrně kratší. Spolehlivým ukazatelem skončení pobytu v potírně je nástup mohutného pocení.

Fáze druhá - ochlazení

Po přehřátí v sauně následuje rychlé zchlazení. I rychlost zchlazení je individuální záležitostí - nejpomalejší účinek má přechod do studeného vzduchu, o něco rychleji působí studená sprcha, nejrychleji potom skok do bazénku se studenou vodou o teplotě 8 - 12°C.

V regeneraci se doporučuje co nejrychlejší zchlazení, tedy skok do bazénku. Toto zchlazení není nepříjemné, protože většinou dochází k paradoxnímu pocitu tepla, který je vyvolán velmi intenzivním podrážděním ohromného počtu kožních termoreceptorů. I zde je doba pobytu v bazénku záležitostí příjemného pocitu ze zchlazení. Po určité době začne každý pociťovat chlad, někdy až mrazení a bodání, a to je ten nejlepší okamžik pro ukončení procedury. U veřejných saun se z hygienických důvodů požaduje sprchování před i po každém vstupu do prohřívárny.

Tento proces - tedy prohřátí a zchlazení - se opakuje dvakrát až třikrát. Větší počet se v regeneraci nedoporučuje. Účinek tepla je možno v potírně zesílit kartáčováním.

Někdy se používá tzv. parního nárazu, který vyvoláme nalitím asi 100 ? 200 ml vody na rozpálený povrch kamen. Vlivem následného prudkého vzestupu vlhkosti stoupne velmi rychle pocit tepla.

Celou proceduru saunování je dobré zakončit alespoň 30ti minutovým pobytem v odpočívárně. Sauna je součástí regenerační procedury, proto je třeba nezapomenou na doplňování tekutin (v žádném případě tvrdý alkohol). Také masáž po sauně je velmi příjemnou záležitostí.

 

Víte, že:

a)Archeologické nálezy potvrzují, že sauny znali již v mladší době kamenné.

b)Masové šíření finské sauny do světa začalo v 60. letech minulého stol.

c)Materiálem na stavbu sauny je např.: skandinávský smrk, kanadská borovice, africká vrba ? Abachi.zivním pocením a následným ochlazováním v chladné vodě, na studeném

 

Historie saunování

Uvažujete nad tím, že si pořídíte saunu? Krom naší široké nabídky Eurosaun Vám můžeme poskytnout pár užitečných rad a informací, které vám možná pomohou s rozhodnutím, zda-li je právě sauna to pravé pro Vás. Nahlédneme do historie výstavby saun, jejich rozvoje po celém světě a vlivu saunování na lidský organismus.

Historie
Musíme se vrátit 800 000 let zpět do minulosti, abychom nalezli vznik vazeb člověka na oheň a jeho energii, kterou předává do okolí. Zhruba do této doby jsou datovány nejstarší archeologické nálezy ohnišť.

Člověk vzpřímený (Homo erectus) byl první z našich předků, který znal oheň. Odtud je zřejmě zakódován ten podvědomý pocit bezpečí a klidu, který jistě pociťuje většina z nás při pohledu do plápolajícího ohně. Homo neanderthalensis (člověk neandertálský) využíval ohně nejen k zahřátí, ale i k úpravě potravy. Postupem evoluce na planetě zůstal jen jediný zástupce (cca 30 000 l. př.n.l.) a to Homo sapiens sapiens (člověk rozumný). Postupně jak kolonizoval chladnější pásy naší planety, začal si stavět primitivní příbytky k ochraně před nepřízní počasí. Odhaduje se, že zhruba v této době se setkal s účinky horkého vzduchu na svůj organismus.

V obecném povědomí je zakořeněno, že vynálezcem sauny jsou severské státy. Tato představa je mylná. Rozvoj sauny je spojen s rozvojem využívání ohně. Všude kde se člověk usadil, stavěl si své příbytky s ohništěm. A dříve nebo později si začal pohrávat s myšlenkou využití horkého vzduchu pouze k relaxaci a doplnění energie po dlouhém dni na lovu nebo na poli.

Staří Mayové (3000 l.př.n.l) dobře znali blahodárný účinek horkého vzduchu na lidský organismus. Nejstarší objevená „potírna“ Mayu je datována přibližně 900let před Kristem. Vešlo se do ní zhruba 10 osob. Seděli na lavicích před horkými kameny a možná na ně lili vodu a vytvářeli tak páru. Toto místo sloužilo k relaxaci, léčbě a lepšímu snášení horkých dnů.

Severoameričtí indiáni si stavěli své potní chýše z dřevěné kostry potažené kůží s ohništěm uprostřed. Kalifornští indiáni měli své „potírny“ zapuštěné do země a v stupovali do nich skrze střešní otvor. Eskymáci své potní kůry zakončovali v termálních pramenech.

Evropa

Prakticky všechny vyspělejší civilizace v Evropě (Řekové, Římané, Turci…) rozvíjeli potní lázně, jak v jejich zdokonalování, tak v podobě veřejného lázeňství.

Za největší průkopníky saun a saunování jsou pokládáni Rusové a Finové.

První písemná zmínka o ruských parních zemljankách pochází z roku 922 po Kristu, od arabského cestovatele Abu-Ali Achmeda Ben Omor Ibn Asta. Postupem času se tyto zemljanky staly dřevěnými stavbami z modřínových kmenů s okny a dveřmi. V jednom rohu byla kamna, na která se lila voda a vznikala tak pára. Kolem kamen vystavěné dřevěné patrové lavice zajišťovali návštěvníkům dostatek prostoru a možnost určovat si v jaké teplotě vystaví svoje tělo. Tyto lázně, byly využívány i k hygienické očistě a návštěvníci sem docházeli také s dětmi. Špatná finanční situace Petra I. vedla k zavedení daně z těchto lázní. Carevna Kateřina II. později vydala příkaz, aby lázně byly rozděleny na mužskou a ženskou část. Do ženské části mohli muži pouze jako obsluha, lékaři nebo malíři. Po Napoleonově tažení do Ruska se lázně rozšířili do Anglie, Francie a Pruska.

Finsko

Co se Finům nedá upřít na původu sauny je její název. Ten právě pochází z Finska a znamená dům s lázní. Tradice saunování ve Finsku je více než 1300 let stará. Každý dům měl u sebe saunu postavenou z otesaných klád. Z počátku neměla okna ani komín. V sauně byly dřevěné lavice, vystavěné na sebe. Návštěvníci si pak mohli zvolit v jaké teplotě budou. U stropu teplota dosahovala až 140°C. Občas se na rozžhavené kameny nalila voda a tím vznikla pára. Pro zvýšení prokrvení kůže se koupající šlehali březovými metlami. Finové preferují saunu o vyšší teplotě a nižší vlhkosti, zatímco u nás je tomu naopak.
V době přibližně před 300lety církev v Evropě likvidovala sauny z důvodu uvolněných mravů a nemocí. Finská sauna byla ušetřena a mohla se dál vyvíjet do dnešní doby.

 


Nákupní košík

Počet položek:0
Cena celkem:0 Kč
Prázdný košík

Kontaktujte nás

Phone contact
* Povinné pole

a my Vám zavoláme!

nebo vytočte: 724 092 107

Ceník ke stažení

Stáhněte si katalog s kompletní nabídkou ve formátu .pdf